100 kronor i månaden gör skillnad för världens fattigaste. Stöd Oxfams arbete genom att bli månadsgivare här.

80 personer äger lika som halva jordens befolkning – tillsammans. De som har mycket får hela tiden mer, vilket gör att gapet mellan de rikaste och fattigaste hela tiden ökar. Enligt Oxfams rapport "Wealth: Having it all and wanting more" så kommer 1 procent av jordens befolkning att äga mer än de resterande 99 procenten under 2016.

Problemet är inte att personer är rika. Men de extrema klyftorna är ett demokratiproblem då vissa personer använder sina pengar till att köpa makt och inflytande som vanliga människor inte kan göra. Rapporten visar att företag inom finanssektorn spenderar 550 miljoner dollar på lobbying i Washington och Bryssel. Joseph Stiglitz, Nobelpristagare i ekonomi, beskriver problematiken så här:
– Den extrema ojämlikheten i inkomster och tillgångar i stora delar av världen skadar vår ekonomi, vårt samhälle och under underminerar politiken.

Oxfam är en politiskt och religiöst obunden organisation som kämpar för att utrota fattigdom i världen. De arbetar med allt från att skapa opinionsbildning på regeringsnivå till lokala självhjälpsprojekt där fattiga personer får verktyg att ta sig ur sin situation. Oxfam hjälper också människor att organisera sig för att kunna utmana de system och strukturer som hindrar dem att få sina rättigheter tillgodosedda.
– Allt handlar om att skapa en miljö som gör det möjligt för fler människor att utvecklas och blomstra. Om alla tillgångar koncentreras till toppen av samhället, minskar människor möjlighet att leva på en anständig nivå, säger Deborah Hardoon, Oxfam Storbritannien.

Skrämmande fakta om ekonomiska klyftor:

• Den rikaste procenten av jordens befolkning äger 87 procent av världens tillgångar.

• Det finns 16 dollarmiljardärer i Afrika söder om Sahara. I samma område lever 358 miljoner människor i extrem fattigdom.

• Förmögenheten hos världens 80 rikaste stiger med en halv miljon dollar i minuten.

• Sedan den senaste ekonomiska krisen har antalet miljardärer i världen fördubblats. Men en miljard människor lever på mindre än en dollar om dagen.

• Betalar världens miljardärer 1,5 procent extra i skatt på sina tillgångar kan alla barn i hela världen gå i skolan.

Världens fjärde rikaste person, Warren Buffet, kommenterar sin förmögenhet:
– Det har pågått en klasskamp de senaste 20 åren. Och min klass har vunnit.

100 kronor i månaden gör skillnad för världens fattigaste. Stöd Oxfams arbete genom att bli månadsgivare här.

Gilla gärna Oxfam på Facebook

Oxfam

Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom.

Oxfam grundades 1942 i Oxford, Storbritannien och finns i dag över hela världen.

Självhjälp. Oxfam hjälper människor att förändra sina egna liv. De arbetar också för att minska klimatförändringars påverkan på de mest utsatta.

Rättigheter. Oxfam vill att alla människor ska ha grundläggande rättigheter som utbildning och sjukvård. De sätter press på regeringar och företag för att de ska ta ansvar för människor och klimat.

Jämställdhet. Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och behandlas lika. Världen över arbetar Oxfam för att kvinnor ska kunna utkräva sina rättigheter, tjäna pengar och fatta beslut.

Skydd. Oxfam hjälper människor i krissituationer och jobbar för att de ska kunna bygga upp sina liv. De bidrar också med kunskap och verktyg till fattiga människor för att hantera kommande kriser.

Oxfam Sverige startade 2014 och satsar i dagsläget på frågor rörande mat, vatten och klimat. 
Här kan du hjälpa Oxfams arbete genom att bli månadsgivare.