Vad tycker du om kaffet på ditt jobb? Nu ska sanningen fram!
Delta gärna i vår undersökning med sex snabba frågor.

Kaffe är en naturlig del av vår vardag och har varit så under väldigt lång tid. Kaffebönan upptäcktes nämligen så långt tillbaka som på 400-talet e.Kr, åtminstone enligt den legend som finns om kaffets ursprung.

Enligt legenden var den en ung herde vid namn Kaldi som upptäckte bönan tack vare sina getter. Dessa blev som galna en dag när de hade smakat på bönan från en buske i närheten varpå Kaldi blev nyfiken och smakade bären. Till sin stora förvåning blev också han väldigt pigg och full av energi av bären och enligt legenden blev Kaldi så lycklig över sitt fynd att han helt sonika började dansa med getterna.

Nyheten om bönan fick sedan sin spridning och nådde en munk som bodde i ett närliggande kloster. Han smakade på bönan och insåg att det kunde vara ett perfekt sätt att hålla sina munkar vakna under långa bönestunder. Därför bestämde han sig för att använda bönan för att koka en dryck som sedan munkarna fick dricka. Klostret fick snart smeknamnet "Det vakna klostret" på grund av mirakeldrycken.

På den vägen fortsatte kaffebönan spridas, vissa experter påstår att kaffe odlades i Jemen så tidigt som år 575, men det är först på 900-talet som kaffet nämndes i skrift – då som medicin. Till Europa kom kaffet i slutet av 1600-talet när det första europeiska kaffehuset öppnades i Venedig.

När kaffet väl slog igenom i Sverige var det tack vare Kung Karl XII som hade med sig en kaffekokningsapparat när han var i Lund mellan 1716 och 1718. Kungen hade upptäckt drycken under sina tidiga år i Turkiet där hans hov fick flera kilo kaffe av turkarna varje dag, det sägs att han gjorde av med så mycket som tre kilo kaffe varje dag – hur hans nattsömn påverkades av detta förtäljer dock inte historien...

Så blev kaffet de intellektuellas dryck – läs mer om kaffets ursprung på Arvid Nordquists hemsida.

Vad tycker du om kaffet på ditt jobb? Svara på sex snabba frågor.


Classic kaffe klimatkompenserar till 100%
• Arvid Nordquist HAB är ett familjeföretag som grundandes 1884 och med kompromisslöst fokus på kvalitet tillverkar Arvid Nordquist-Classic kaffe i det egna rosteriet i Solna.
• Företaget har ett aktivt miljö- och CSR arbete och sätter upp årliga förbättringsmål, dessutom klimatkompenserar företaget till 100% för de växthusgasutsläpp som produktionen av företagets kaffe medför hela vägen från odling till butikshyllor.
• Klimatkompensationen sker genom trädplanteringsprojekt i kaffeodlande länder, bland annat genom att man odlar hela 100 000 nya träd – varje år. Förutom klimatnyttan bidrar projekten till fattigdomsbekämpning.
Läs mer om Arvid Nordquists gedigna miljöarbete på företagets hemsida.